Evangelie Gemeente waar Jezus Christus Levens Verandert!

Geven

Man hand holding a green young plantWelkom op de webpagina Geven van Evangelie Gemeente De Deur Roermond. Op deze pagina geven wij kort weer hoe het financieel beleid van Evangelie Gemeente De Deur Roermond gefundeerd is (voor meer details willen wij u verwijzen naar het Beleidsplan).

Voor het uitvoeren van een juist financieel beleid hanteren wij Bijbelse principes die toepasbaar zijn voor een ieder die ons werk (financieel) ondersteunt. De financiële principes zoals bedoeld door God zijn richtlijnen die ervoor zorgen dat men een financieel gezond leven kan en mag leiden. Door deze principes ook toe te passen binnen het financieel beleid van de gemeente geloven wij dat dit zorg draagt voor een gezegend financieel leven van de gemeenteleden. U vraagt zich misschien dan af hoe dit beleid er dan uitziet? Er zijn een paar sleutel woorden die dit beleid bepalen namelijk vrijgevigheid en rentmeesterschap.

Vrijgevigheid in de breedste zin van het woord betekent een aandeel geven in of deel hebben aan. (1 Timotheüs 6:18 en 2 Corinthiërs 8:14)

De gemeenteleden ondersteunen de kerk op vrijwillige basis met hun tijd en financiën en hebben mede hierdoor deel aan redding van mensen en de verdere verspreiding van het evangelie in deze wereld.

Rentmeesterschap betekent het beheren van huisraad en vermogen (Lucas 12:42). Het beheren van uw vermogen vraagt om inzicht dat Bijbels gefundeerd is. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen min uw schulden. Denk aan inkomen en andere materiële bezittingen zoals een woning, auto enz. Naast deze materiële zaken zijn er ook andere belangrijke zaken zoals een gezin en vriendschappen die zorgen voor een verrijking in het leven van een persoon.

Daarom investeren wij graag als gemeente in de gebieden die het leven rijker maken zoals geloof, redding, vriendschappen, het gezin, een schuldenvrij en gezegend leven. Wij als kerk geloven dat Jezus Christus degene is die in staat is om ons een beter leven te geven en daarom investeren wij graag in de verspreiding van het evangelie. Dit doen wij door onze inkomsten hoofdzakelijk te gebruiken voor (wereld)evangelisatie, het organiseren van thema avonden en diensten met gastpredikers.

Wij zijn u dankbaar als u bereidt bent om ons werk en gemeente financieel te ondersteunen.
Dit kunt u doen door geld over te maken op bankrekeningnummer NL52 INGB 0004 8946 74 op naam van Evangeliegemeente De Deur Roermond.

Evangelie Gemeente De Deur Roermond is een ANBI-instelling die geregistreerd is bij de Belastingdienst onder 8509 68 690 (info: http://www.belastingdienst.nl/anbi). Al uw giften zijn fiscaal aftrekbaar voor de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Wij danken u voor uw gift.

Evangelie Gemeente De Deur Roermond