Evangelie Gemeente waar Jezus Christus Levens Verandert!
loveneverfails(1)

Liefde in 31 dagen

De liefde vergaat nooit. Het mooiste wat we over God kunnen zeggen, is dat Hij liefde is. Zijn liefde in Christus is een oneindige bron voor ons om ook elkaar lief te hebben.

 

Dag 1

Exodus 20:6

Als ze mij gehoorzamen en doen wat ik gebied, bewijs ik aan duizenden mijn liefde.

Liefde bewijzen

God is een God van liefde. Heel de bijbel is daar vol van. Als God zijn geboden geeft, verleidt hij zijn kinderen als het ware om zijn grenzeloze liefde te beantwoorden. Niets liever wil hij dan dat zijn liefde gestalte krijgt in het leven van zijn volk. Daarom belooft hij ook dat hij liefdevolle gehoorzaamheid zal belonen met bewijzen van zijn liefde tot in het duizendste geslacht. Want liefde vermenigvuldigt zich. Liefde weet niet van ophouden. Helemaal Gods liefde niet! Weet dit zeker: God houdt van jou met eindeloze liefde. Vind in die liefde de bron om zelf ook liefdevol te leven.

 

Dag 2

Deuteronomium 7:7

Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal!

 

Hij kreeg u lief

Waarom houdt God van ons? We zoeken soms een reden in onszelf. Dan denken we dat hij van ons houdt omdat we zo gehoorzaam leven, omdat we er eigenlijk ook best wel leuk uitzien, omdat we redelijk succesvol zijn, omdat hij wat aan ons heeft. Maar dat is het allemaal niet. Integendeel. Als God een volk uitkiest, zoals hij eens Israël uitkoos, ziet hij niets bijzonders, niets wat het aantrekkelijker maakt dan andere volken. Het was zelfs het allerkleinste volk. Er is maar één antwoord mogelijk op de vraag waarom God ons liefheeft: omdat Hij ons liefheeft. God heeft ons lief omdat hij ons liefheeft!

 

Dag 3

Psalm 30:6

Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.

 

Levenslange liefde

Soms hebben gelovigen de neiging om een evenwicht aan te brengen tussen Gods liefde en Gods woede. Dat is echter een vergissing. Het is niet zo dat er in God evenveel liefde als woede is. God is liefde! Heel zijn wezen is liefde! Daarom zegt de Psalm ook dat zijn woede een oogwenk duurt – heel eventjes maar – en zijn liefde een levenlang. Pas als we voorbijgaan aan Gods liefde, als we die liefde minachten, pas dan krijgen we te maken met zijn Gods woede. Leef dus niet voorbij aan zijn liefde. Denk ook niet dat je God eert door veel te spreken over zijn woede. Loof Hem om zijn levenslange liefde!

 

Dag 4

Deuteronomium 32:10

Hij vond het in een dorre woestijn, in een niemandsland vol van gevaar. Hij omringde het met zorg en met liefde, koesterde het als zijn oogappel.

 

Zorg en liefde

De woorden van vandaag komen uit een lied dat Mozes heeft gezongen. Het gaat over God. En als het over God gaat, gaat het altijd ook over liefde. Heel beeldend aanbidt Mozes God als een vader, of zelfs als een moeder, die op zorgzame en liefdevolle wijze omgaat met zijn/haar kinderen. Zo is God dus. Hij omringt de zijnen met zijn zorg. Hij is om jou heen met zijn liefde. Hij koestert jou. Jij bent zijn oogappel. Jazeker, de God die zijn volk koesterde als zijn oogappel, koestert zeker ook elk kind van Hem. God houdt van jou. Geloof in zijn liefde. Voel zijn liefde om je heen.

 

Dag 5

Galaten 5:13

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.

 

Vrijheid om lief te hebben

God heeft ons in Christus vrijgemaakt! We leven in een vrij land en dat is iets om geweldig dankbaar voor te zijn. Maar hoe gebruiken we die vrijheid. Brengt onze vrijheid in Nederland een vreedzame samenleving? Vaak is het tegendeel het geval. Ware vrijheid is de vrijheid die we vinden in verbondenheid met Christus. Ware vrijheid heeft de kleur van de liefde. Van Jezus’ liefde voor ons en van onze liefde – uit God – voor elkaar. We vieren vandaag bevrijdingsdag. Maar ken je ook de echte vrijheid? De vrijheid tot liefde?

 

Dag 6

Psalm 36:6

HEER, hoog als de hemel is uw liefde, tot in de wolken reikt uw trouw.

 

Hemelhoge liefde

Als je buiten bent en het is mooi weer, een stralend blauwe lucht, dan kun je onder de indruk raken van de hoogheid van de hemel, van de eindeloosheid van het blauw. En als er wolken die langs de hemel zeilen, wolken waar de zon om speelt – als je dat allemaal ziet en op je in laat werken, denk dan ook eens aan de liefde van God. En zing het mee met de Psalm: Hoe hoog is uw liefde Heer? Hemelhoog! Tot waar reikt uw trouw Heer? Tot in de wolken! Ken God – soms ook tegen de stem van je ervaring in – als de Trouwe die vol Liefde is.

 

Dag 7

Psalm 63:4

Uw liefde is meer dan het leven, mijn lippen zingen uw lof.

 

Liefde meer dan leven

Soms zeg je al Psalmen zingend dingen die heel ver reiken. Want is er iets dat meer waard is dan het leven? Ja dus. Tenminste, als we Psalm 63 meezingen. Gods liefde is meer dan het leven. Want een leven zonder de liefde van de Heer is een leeg, een zinloos, een doods leven. Als je de liefde van God niet kent, ken je het leven niet. Dat reikt dus inderdaad heel ver. Het leven dat we hier op aarde leiden, is mooi naar de mate waarin het vervuld is van de liefde van God. We moeten niet hangen aan dit leven, maar aan de liefde.van God die we vinden in zijn Zoon, Jezus Christus. Hij is ons Leven.

 

Dag 8

Psalm 89:2

Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.

 

Eeuwig zingen van liefde

Iemand heeft eens gezegd: we zijn niet op weg naar de eeuwige preek, maar naar het eeuwige lied. Dat eeuwige lied kunnen we nu al beginnen te zingen. En het heeft maar één onderwerp: de liefde van de Heer. Want dat is een eindeloos onderwerp omdat het een eindeloze werkelijkheid: zo veelkleurig, zo veelzijdig, zo veelzeggend. Op alle mogelijke manieren laat God ons zijn liefde blijken. Als we er oog voor hebben, kan er heel de dag in ons hart een liefdeslied klinken. Een liefdeslied voor Hem die onze Minnaar is. Noem zijn naam, zing het uit, laat je vervullen met zijn liefde.

 

Dag 9

Psalm 90:14

Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen.

 

Vervul ons met uw liefde

Als je ’s morgens opstaat, kun je een kort morgengebed uitspreken. Bijvoorbeeld dit gebed uit Psalm 90: ‘Vervul ons met uw liefde.’ Soms hebben we zoveel woorden nodig, terwijl een enkel woord, een enkele zin voldoende is, als we het maar diep tot ons door laten dringen. We mogen aan het begin van de dag bidden om vervulling met Gods liefde. En als God dat gebed verhoort, hebben we niets anders meer nodig. Want zijn liefde is meer dan het leven. Vervuld zijn met zijn liefde, ervan overlopen, er van blijdschap om juichen, dat is het eeuwige leven, het leven door de Geest.

 

Dag 10

Psalm 147:11

Vreugde vindt de HEER in wie hem eren en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

 

Hopen op Gods liefde

God heeft ons geschapen om vreugde in ons te vinden. Dat is zijn verlangen. Daarom wil Hij ook zo graag dat wij Hem eren. Wij verheugen God door Hem te eren. En daarom wil Hij ook zo graag dat we hopen op zijn liefde. God liefhebben is niet een soort tegenprestatie van onze kant. Het gaat erom dat we hoopvol gericht zijn op zijn trouwe liefde en zijn liefdevolle trouw. Hopen op zijn liefde is zoiets als: veel goeds en gaafs verwachten uit het liefdevolle hart van God. Veel verwachten dus van Jezus. God verheugt zich erover als je dat doet.

 

Dag 11

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

 

Liefde om je hals

Vandaag een heel bekende trouwtekst. Maar waarom alleen dan? Laat het ook een woord van Gods wijsheid voor vandaag zijn: wind de liefde als een prachtig ketting om je hals, of om je arm als armband of om je enkel als enkelbandje. Als je het maar voelt met je lichaam: het gaat om liefde, om Gods liefde in Jezus voor mij allereerst en zijn liefde voor anderen, en dan ook ook mijn liefde voor God en mijn liefde voor anderen. Schrijf het ook maar in je hart – of liever: laat de Geest van Jezus zijn liefde in je hart uitschrijven. Kortom: heb lief vandaag, heb lief.

 

Dag 12

Spreuken 15:17

Beter een karige schotel groenten en liefde dan een vetgemeste os en haat.

 

Liefde beter dan rijkdom

Het is niet altijd waar natuurlijk, maar rijke mensen, mensen die heel veel hebben, ervaren vaak maar weinig liefde. Want geld en rijkdom en macht brengen haat met zich mee. De Spreukendichter houdt ons vandaag voor dat het ervaren van liefde niet afhankelijk is van uiterlijke rijkdom. Integendeel: liefde bloeit waar we niet worden afgeleid door uiterlijke glans. Liefde bloeit in eenvoud, daar waar soberheid is, armoede zelfs, omdat we dan des te beter in staat zijn te ervaren waar het op aan komt. Op liefde. Op Gods liefde die we vinden in Christus. Op Gods liefde door mensen heen.

 

Dag 13

Johannes 13:34

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.

 

Heb elkaar lief

Jezus geeft een nieuw gebod. Waarom het nieuw is? Ik weet het niet precies. Ik denk hierom: omdat we pas in Jezus Christus volmaakt zien wat echte liefde is en omdat de liefde die in Hem is door het geloof ook in ons komt. In Jezus komt een volkomen nieuwe werkelijkheid op ons af. We hoeven elkaar niet lief te hebben met onze eigen liefde, met liefde die om zo te zeggen uit je tenen moet komen (daar zit ook niet zoveel liefde). Maar we mogen liefhebben zoals Jezus het deed en doet. We mogen elkaar liefhebben met zijn liefde. Dat opent geweldig mooie en nieuwe perspectieven!

 

Dag 14

Johannes 13:35

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

 

Liefde als bewijs

Waaraan herkennen mensen volgelingen van Jezus? Soms lijkt het erop dat volgelingen van Jezus denken dat ze herkenbaar moeten zijn aan gelijkgestemdheid of aan zuiverheid in de leer. Nu zijn dat geen onbelangrijke zaken, vooral die zuiverheid in de leer niet. Maar toch zal de gemiddelde ‘buitenstaander’ daar niet allereerst op letten. Dat weet Jezus ook. Daarom zegt Hij tegen zijn leerlingen: zorg dat jullie herkenbaar zijn als volgelingen van mij door elkaar lief te hebben. Liefde is het eerste kenmerk van christenen. Zo heeft God het tenminste bedoeld! Ben jij herkenbaar aan je liefde voor de ander? Is jouw gemeente een liefdevolle gemeenschap?

 

Dag 15

Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven omdat we elkaar

liefhebben. Wie niet liefheeft blijft in de dood. 1 Johannes 3:14

 

Van dood naar liefde

Dat zijn heel pittige dingen die Johannes hier zegt. Waar geen liefde is, is geen leven. Zo belangrijk is liefde dus in Gods ogen. Zozeer stempelt liefde dus ook zijn wezen. God is liefde! Juist dat heeft Hij laten zien in Jezus. Juist dat deelt Hij uit door zijn Geest. En die Geest is in grote volheid uitgestort. We kunnen elkaar liefhebben. We hebben het leven in ons. Want door het geloof in Jezus Christus zijn we vanuit de dood overgegaan in het leven. Strek je daarom in de Geest van Christus uit naar onderlinge liefde, naar deze gave vrucht van de Geest.

 

Dag 16

1 Johannes 3:16

Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters.

 

Liefde: leven geven

Wat is liefde? Johannes maakt duidelijk dat we dat alleen kunnen leren als we kijken naar Jezus: Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Liefde is dus: je leven geven. Dat is heel radicaal. Liefhebben is niet allereerst een gevoel, een vage doelstelling of een hartelijk wens. Liefde is een daad, een verstrekkende daad waarmee je je eigen leven op het spel zet. Bijbelse liefde heeft dus alles te maken met gevende liefde: het is de liefde van de zelfovergave. Zo ligt 1 Johannes 3:16 helemaal in lijn met Johannes 3:16: Gods liefde is ten diepste dat Hij zijn Zoon – dat is zijn Leven – heeft gegeven.

 

Dag 17

1 Johannes 3:18

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.

 

Liefde is een werkwoord

Het is belangrijk om te praten over liefde. Helemaal in de gemeente van Christus, omdat liefde daar het allermeeste is, meer dan geloof en hoop. Alleen moet het niet blijven bij praten over liefde. Het gaat erom dat we liefde doen, dat we liefhebben met de daad. Want liefde is een werkwoord. Wie alleen maar praat over liefde, maar niet liefheeft, kent God niet. Het waarachtige kennen van God in Christus gaat gepaard met het waarachtige liefhebben. Aan wie ga jij vandaag concreet laten merken dat je hem of haar liefhebt? Verricht een liefdevolle daad. Zeg iets liefdevols. Spreek de taal van Gods liefde.

 

Dag 18

1 Johannes 4:7

Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.

 

Liefde komt uit God

Dat we elkaar lief behoren te hebben in de gemeente van Christus, zal niemand bestrijden. Maar met welke liefde? Vaak denken we dat we elkaar moeten liefhebben met onze eigen(gemaakte) liefde. Met liefde die om zo te zeggen uit onze tenen komt. Maar Johannes wijst ons op een heel andere bron van liefde: God zelf. In de gemeente, maar ook daarbuiten, mogen we elkaar liefhebben met de liefde die God ons geeft. We kunnen pas liefhebben als we geliefd worden. We kunnen pas liefhebben als we Jezus ontdekt hebben, want in Hem alleen vinden we Gods liefde.

 

Dag 19

1 Johannes 4:8

Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.

 

God is liefde

Als we God kennen, weten we wat liefde is. Dat wil Johannes duidelijk maken als hij deze even korte als confronterende uitspraak doet. Want als je God in een enkel woord wilt benoemen, kom je uit bij dat unieke woord liefde. God is liefde. En als je wilt liefhebben, dan moet je eerst God kennen, want zijn liefde heb je nodig om dat te kunnen. Je mag het nog sterker zeggen: je hebt God zelf nodig om tot liefde in staat te zijn. En God zelf krijg je alleen door Jezus. Want God ontmoeten we in Jezus, en Gods liefde is te vinden in zijn Zoon. Ken Hem en heb dan lief!

 

Dag 20

1 Johannes 4:9

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.

 

Openbaring van Gods liefde

Hoe leren we Gods liefde kennen? Dat kan alleen maar op deze manier: door te kijken naar Gods Zoon. Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en nog doet, is één en al openbaring van Gods liefde. Dat God een liefhebbende God is, heeft dus te maken maken met het feit dat Hij een gevende God is: Hij geeft zijn Zoon! Liefhebben is voor alles: geven. Tegelijk is het ook: leven! Want alleen door Gods geliefde Zoon is voor ons echt leven mogelijk. Alleen waar liefde is, is leven. Als Jezus zegt: ‘Ik ben het leven’, zegt Hij dus ook: ‘Alleen in Mij vind je Gods liefde.’

 

Dag 21

1 Johannes 4:10

Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.

 

God heeft ons liefgehad

Als we de liefde waar de bijbel over spreekt willen omschrijven, als we tot het wezen ervan door willen dringen, dan moeten we beginnen bij de liefde van God voor ons. De moeite rond het spreken over liefde is dat iedereen er wel een beeld bij heeft, een eigen beeld en idee. Met als gevolg dat we snel langs elkaar heen spreken als we het over liefde hebben. Christenen omschrijven liefde op basis van de bijbel allereerst als: door God geliefd zijn. Liefde begint nooit in mij maar altijd buiten mij: in de God die zich in Jezus als liefhebben en gevende God laat kennen.

 

Dag 22

1 Johannes 4:11

Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.

 

Liefhebben als geliefden

Met de liefde waarmee God ons heeft liefgehad, heeft Hij ons nog steeds lief. Want zijn liefde duurt een eeuwigheid. En het is alleen door die liefde dat we in staat zijn om te gehoorzamen aan deze roeping: ‘wij moeten elkaar liefhebben’. Als we dat in eigen kracht moesten doen, werd het niets. Maar we mogen het doen als geliefde mensen, als door God geliefde mensen, als mensen aan wie en in wie Jezus is geopenbaard als de vindplaats van Gods liefde. Daarom zeggen we het vandaag zonder schroom tegen elkaar: ‘wij moeten elkaar liefhebben.’ Dat is mogelijk, in Jezus’ naam.

 

Dag 23

1 Johannes 4:12

Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.

 

De werkelijkheid van Gods liefde in ons

Kunnen mensen God zien? Nee en ja. Nee, want niemand heeft ooit God gezien, omdat Hij een ontoegankelijk licht bewoont. Ja, want als Gods liefde in ons is en blijft en ten volle werkelijkheid in ons wordt, zien mensen iets van God zelf. Want God is liefde. Als de bijbel spreekt over het elkaar liefhebben, spreekt de bijbel dus tegelijkertijd over het zichtbaar worden van God. Hij wordt niet zichtbaar voor het blote oog, maar wel zichtbaar door zijn liefde die we uitstralen. Dat gebeurt waar Jezus steeds meer bezit neemt van ons hart en leven. Want Jezus is Gods liefde in ons.

 

Dag 24

1 Johannes 4:16

Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.

 

In de liefde blijven

In verbondenheid met God leven wordt gekleurd door de liefde. Want Johannes omschrijft ‘in de liefde blijven’ als ‘in God blijven’. Opnieuw wordt duidelijk hoe allesbepalend de liefde is. Als je groot bent geworden bij evenwichtsconstructies tussen liefde-en-toorn of tussen liefde-en-waarheid, is dat haast een schokkende ontdekking. De liefde is alles overheersend. De liefde is het toppunt van goddelijk leven. Niets is sterker en meer omvattender dan de liefde. Want God is liefde. Wat een genade dat Jezus ons dat heeft geopenbaard en dat Hij Gods liefde in ons wil zijn en dat de liefde eeuwig blijft.

 

Dag 25

1 Johannes 4:17

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

 

De liefde van Jezus

Zijn als Jezus. Deze machtig mooie werkelijkheid is als we Johannes mogen geloven nu al realiteit. En we mogen hem geloven, wamt hij schrijft gedreven door de Geest. Waar we zien dat de liefde handen en voeten krijgt in osn leven, waar we merken dat we een hart hebben dat overstroomt van liefde, waar het voor ons steeds vanzelfsprekender wordt om de ander lief te hebben, daar wordt Jezus al in deze wereld zichtbaar. Als we liefhebben, blijven we in God en zijn we als Jezus en worden we geleid door de Geest. Liefde is allesomvattend. Liefde is de hemel op aarde.

 

Dag 26

1 Johannes 4:18

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden.

 

Liefde: de angst voorbij

Vaak laten we ons in ons leven leiden door angst. We zijn bang voor wat de toekomst brengt. We zijn bang voor wat de mensen van ons zullen vinden. We zijn bang dat we ziek worden. We zijn bang een geliefde te verliezen. We zijn bang voor veranderingen. Wie bang is, kent Gods volmaakte liefde niet. Dat is denk ik voor verreweg de meesten van ons een zeer confronterende uitspraak. Maar het is altijd de confrontatie die in Jezus naar ons toekomt. Een liefdevolle confrontatie dus. Pijnlijk, maar genezend en bevrijdend. Als je bang bent, als je angstig in het leven staat, laat je dan liefhebben door God.

 

Dag 27

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

 

Gods liefde als bron

Herhaaldelijk zegt Johannes het: wij kunnen niet liefhebben zonder Gods liefde. Als we denken dat we in eigen kracht moeten liefhebben, wordt het niks. We kunnen het niet genoeg tegen elkaar zeggen: alleen als je je geliefd weet door God, kun je de ander werkelijk liefhebben. Gebrek aan liefde onder elkaar is niets anders dan een gebrekkig inzicht in en een gebrekkige ervaring van Gods liefde in Christus voor ons. En als we wel liefhebben, weten we het direct ook zeker: dit is een Godsgeschenk. Dit is niets anders dan de liefde die ik kreeg, doorgeven aan de ander.

 

Dag 28

1 Johannes 4:20

Als iemand zegt: ‘Ik heb God lief,’ maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar.

 

Haat en liefde

Het laat zich niet met elkaar verbinden: God liefhebben en je broeder of zuster haten. Zegt de bijbel. Toch gebeurt het vaak in onze levens. Dat we, hoezeer we ook van harte God willen liefhebben en Jezus willen volgen, een ander haten. Wat moet je daar dan mee? Toch maar geloven wat het evangelie zegt en jezelf de vraag stellen: ben ik me er voldoende van bewust en ervaar ik het ook daadwerkelijk dat God mij liefheeft? Want opnieuw: alleen als je je geliefd weet, kun je liefhebben. Heeft het haten van de ander niet heel vaak te maken met het jezelf niet geliefd weten, en dus ook God niet kunnen liefhebben?

 

Dag 29

1 Korintiërs 13:1

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.

 

Zonder liefde, niets

In het hoogste lied over de liefde, 1 Korintiërs 13, wordt duidelijk dat alles wat je doet zonder liefde geen waarde heeft voor God. Als je spreekt in vreemde talen, zonder liefde, het is niets. Als je de ander helpt, zonder liefde, het is niets. Als je je kinderen opvoedt, zonder liefde, het is niets. Als je omgaat met je partner, zonder liefde, het is niets. Als liefde ontbreekt wordt alles lucht en leegte, alleen maar leegte. Liefde is zo ongelooflijk belangrijk en fundamenteel voor het leven. Liefde is het diepste. Liefde gaat het diepst. Kijk maar naar Jezus.

 

Dag 30

1 Korintiërs 13:4

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid.

 

Liefde: gericht op de ander

Op alle mogelijke manieren is de liefde gericht op de ander en niet op zichzelf. Dat is wellicht het meest kenmerkende voor de liefde waar de bijbel over spreekt. Liefde is geduldig met de ander. Liefde zoekt het goede voor de ander. Liefde is niet jaloers op de ander. Liefde vestigt de aandacht niet op een ijdele manier op zichzelf maar heeft oog voor de ander. Liefde heeft de ander nodig en heeft nooit aan zichzelf genoeg. Hoe zou je vandaag kunnen oefenen in liefhebben? Hoe zou je vandaag gericht kunnen zijn op de ander? Neem ikn elk geval een voorbeeld aan Jezus. Want zijn liefde voldoet aan alle genoemde kenmerken.

 

Dag 31

1 Korintiërs 13:4

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

 

De grootste is de liefde

Niets gaat hoger of dieper dan de liefde die God in Christus heeft geopenbaard. Het is erg belangrijk om dat als christenen te belijden en te beleven. Want de liefde vergaat niet. De liefde blijft. In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde is geloven overgegaan in aanschouwen en hoeven we niet meer te hopen omdat alles wat we hoopten werkelijkheid is geworden. Maar de liefde gaat door. Alleen dan zonder pijn. Want liefhebben hier op aarde doet vaak zeer. Liefhebben in de hemel is volmaakt. Liefde blijft. Bedenk dat ook nu al. Christenen mogen herkenbaar zijn aan de liefde. Liefde is het beste wat je kunt geven aan de ander.